Lana Hallengren

Avdelningschef vid Chalmers verksamhetsstöd/Operativt och strategiskt stöd

Lana Hallengren är chef för avdelningen Operativt och strategiskt stöd (OSS). Avdelningen stöttar Chalmers ledning, institutioner och styrkeområden med prognoser, analyser, utredningar, uppföljning, koordinering och projektledning.

Publicerad: ti 06 feb 2018.