Sverker Molander

Professor i Miljösystem och risk, Avd Miljösystemanalys, Teknikens Ekonomi och Organisation

Sverker Molanders forskning handlar om utveckling och tillämpning av metoder för att förstå och begränsa samhälleliga processers miljöpåverkan. Han är särskilt engagerad i studier relaterade till risker från nanopartiklar, kemikalier och energisystem baserade på förnybara energikällor. Metoder som tillämpas är bedömningar av ekologiska/miljömässiga risker och substans/materialflöden, ofta med perspektiv från livscykelanalys (LCA) och fokus på utsläpp och exponeringsmodeller. Aktuell forskning inkluderar även tvärvetenskapligt samarbete med samhällsvetare kring risk och styrmedel. Identifieringen och utvecklingen av indikatorer och system för att identifiera faror utgör grunden för de olika metodologiska tillvägagångssätten. Sverker är ordförande i Energi och miljös kollegium samt medlem av FN:s miljöprograms vetenskapliga expertgrupp för kemikalier och miljö.
medlem i Norges Forskningsråds programstyrelse för Nano2021 och medlem i SETACs Global Science Committee.
​ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Sverker_Molander
Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=9S4R4twAAAAJ

Publicerad: ti 05 jun 2012. Ändrad: fr 19 maj 2017