Sverker Molander

Professor i Miljösystem och risk, Avd Miljösystemanalys, Teknikens Ekonomi och Organisation

Sverker Molanders forskning handlar om utveckling och tillämpning av metoder för att förstå och begränsa samhälleliga processers miljöpåverkan. Han är särskilt engagerad i studier relaterade till risker från kemikalier, materialflöden och energisystem baserade på förnybara energikällor. De systemmetoder som tillämpas är bl a bedömningar av ekologiska/miljömässiga risker och substans/materialflöden, ofta med perspektiv från livscykelanalys (LCA). Identifiering av indikatorer och uppbyggnad av indikatorsystem för att täcka in miljö- och hållbarhetsaspekter är ett återkommande tema i hans forskning. Aktuell forskning inkluderar även tvärvetenskapligt samarbete med samhällsvetare kring risker och styrmedel, och täcker in såväl strukturer som funktioner i kopplingen mellan samhälle och miljö/klimatutmaningarna. Sverker Molander är koordinator för ett delprogram i Sidas bilaterala stöd till Universidade Eduardo Mondlane, i Mocambique. Han är också medlem i SETACs Global Science Committee, Östersjöstiftelsens forskningsdelegation och vetenskaplig granskare åt Familjen Kamprads Stiftelse.
​ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Sverker_Molander
Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=9S4R4twAAAAJ

Sidansvarig Publicerad: on 12 jan 2022.