Nicholas Surber

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Nicholas Surber är doktorand på avdelningen Vetenskap, Teknologi och Samhälle. Hans arbete är anknutet till Mistras Environmental Nanosafety projekt. Målet med detta samarbete är att knyta samman nanosäkerhet geografiskt, och tidsmässigt, för att minska klyftan mellan miljö, lagstiftning och samhället gentemot Sverige och EU. Syftet är att både informera kring, och utvärdera debatter inom användandet av nanomaterial i naturvetenskap, folkhälsa, risksociologi och analysera bekymmer kring hållbarhet genom livscykeln av nanovetenskap och nanoteknologi.
​TEK 226: Teknologi och samhälle (MTS) (LP2)
FTME 003: Att skriva under humaniora och samhällsvetenskap (HT20-VT21)
Mistra Environmental Nanosafety fas II​


Sidansvarig Publicerad: må 21 jun 2021.