Sune Olsson

Universitetslektor

Sune Olsson är universitetslektor i mekanik vid dynamikavdelningen. Sune är programansvarig för de två högskoleingenjörsprogrammen Mekatronikingenjör och Maskiningenjör. Sune ingår också i programrådet för högskoleingenjörsprogrammet Designingenjör.

Sune disputerade i maj 1993 i mekanik vid Chalmers på en avhandling om elastisk vågutbredning i cylindriska strukturer. Avhandlingen är ett teoretiskt arbete av metodutvecklingskaratär. Praktiska tillämpningar finns t.ex inom oförstörande provning med ultraljud i stänger och tjockväggiga rör. Avhandlingen innehåller fyra artiklar som alla har blivit publicerade som vetenskapliga tidskriftsartiklar, se listan nedan.

Efter disputationen har Sune bl.a arbetat vid HTU (Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, nuvarande Högskolan Väst) och är sedan april 2001 anställd vid Chalmers. Sune ger kurser i Mekanik och Hållfasthetslära inom högskoleingenjörsutbildningarna för Design, Mekatronik och Maskinteknik.
​Mekanik och Hållfasthetslära inom högskoleingenjörsutbildningarna för Design, Mekatronik och Maskinteknik.

Publicerad: må 21 dec 2015.