Stefan Pettersson

Adjungerad professor, Elektroteknik

Stefan Pettersson är civilingenjör i automatiseringsteknik och doktor inom reglerteknik och blev docent i reglerteknik vid Chalmers tekniska högskola 2004. Under 2006-2009 arbetade Stefan i fordonsindustrin på Volvo Technology, främst med energihanteringsproblematiken för hybriddrivlinor. Stefan är för närvarande forskningsledare för applikationsområdet Electromobility på RISE Viktoria, och leder en grupp på mer än tjugo forskare. Drygt 30 projekt utförs årligen innehållande teknik, beteende, affärsverksamhet och samhällsperspektiven. Stefan ansvarar också för fokusområdet Energi och Miljö för mobilitet på RISE, där industrins behov och gemensamma projekt diskuteras ur ett fossilfritt transportsystemsperspektiv. 2017 blev Stefan adjungerad professor vid Chalmers tekniska högskola, där han ingår i institutionsrådet på avdelningen för elektroteknik som diskuterar framtida forskning och möjligheter.

Sidansvarig Publicerad: må 27 aug 2018.