Stig Larsson

Professor emeritus, Matematiska vetenskaper

Stig Larssons forskning handlar om numeriska metoder för lösning av partiella differentialekvationer, speciellt finita elementmetoder. För närvarande är tyngdpunkten på stokastiska partiella differentialekvationer, dvs ekvationer som störs av brus.

MVE255/TMV191 Matematisk analys i flera variabler M, TD
TMV225/TMV176 Inledande matematik M, TD
TMA026/MMA430 Partial Differential Equations II
TMS165/MSA350 Stochastic Calculus Part I, two lectures on numerical methods (pdf).

Doktorandkurser:
FMVE050 Matematisk teori för finita elementmetoder
FMVE045 Stokastiska partiella differentialekvationer​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 02 jan 2023.