Steffen Brülls

Doktorand, Kemi och kemiteknik, Organisk kemi

Steffen Brülls är anställd som doktorand på avdelningen för organisk kemi sedan februari 2016. Hans projekt handlar om modifikation av grafen-skikt med olika metoder inom organisk kemi. För att kunna använda de enastående egenskaperna av grafen bör ytan på grafen funktionaliseras icke-kovalent. Målet är att skapa helt nya komponenter, som kan användas för en bättre elektronisk transport och lagring i framtiden.

Sidansvarig Publicerad: må 15 feb 2016.