Stefan Jacobsson

Industridoktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Stefan Jacobsson är industridoktorand vid avdelningen Service Management and Logistics på Teknikens ekonomi och organisation.

Hans forskning bedrivs inom ett forskningsprojekt som heter REACH och handlar om accesshantering i realtid. Projektet ämnar möjliggöra avancerad, digital interaktion i realtid mellan intermodal terminal och åkeri i syfte att effektivisera godstransporterna genom accesshantering. Tänkta användare är aktörer inom intermodala transportsystem såsom åkerier och terminaloperatörer som med befintlig digital teknik uppnår nya nyttor inom miljö, säkerhet och konkurrenskraft.

Stefan är även projektledare för REACH med dess 9 olika parter från både större och mindre organisationer inom industri och samhälle.

Sidansvarig Publicerad: to 17 mar 2016.