Staffan Nilsson

Biträdande professor i medicinsk statistik, Matematiska vetenskaper

Staffan Nilssons forskningsområde är genetisk epidemiologi.

Sahlgrenska Akademin

Linneuniversitetet

Doktorander som jag fn bihandleder

  1. Annie Pedersen, Stroke genetics. Huvudhandledare Christina Jern
  2. Martina Olsson, On the importance of the hemostatic pathway in ischemic stroke. Huvudhandledare Christina Jern
  3. Susanna Larsson, The Importance of the Epigenome in Tumour Development and Recurrence. Huvudhandledare Helena Caren
  4. Anna Rehammar, NGS in cancer and metagenomics, Huvudhandledare Erik Kristiansson
  5. Maria Nethander, Mendelian randomization, Huvudhandledare Claes Ohlsson
  6. Dominika Modzelewska, Heritability of preterm birth, Huvudhandledare Bo Jacobsson
  7. Frida Eiengård, Breast cancer genetics, Huvudhandledare Margareta Nordling
  8. Lisa Olsson, Microbiome, Huvudhandledare Fredrik Bäckhed
  9. Johanna Wiik, HPV infections and preterm delivery, Huvudhandledare Verena Sengpiel
  10. Aldina Pivodic, ROP, Huvudhandledare Ann Hellström

Sidansvarig Publicerad: to 21 jan 2021.