Staffan Björk

Professor, avdelningen för interaktionsdesign, och viceprefekt med ansvar för grundutbildningen, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: on 03 okt 2018.