Christian Spånslätt Rugarn

Doktor vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, avdelningen tillämpad kvantfysik

Jag arbetar som postdok i avdelningen för Tillämpad Kvantfysik på MC2. I breda drag handlar min forskning om att förstå hur elektroner beter sig kollektivt i låg-dimensionella system på nanometer-nivå. När elektroners rörelseutrymme begränsas blir växelvärkan och statistiska korrelationer mer påtagliga, vilket leder till en mängd fascinerande fenomen. Ett spännande exempel är uppkomsten av vätskebeteende, där vågor på elektronvätskan beter sig som små pariklar med laddningar mindre än den fundamentala elementarladdningen.

Just nu fokserar jag på hur kollektiva elektron-fenomen kan undersökas genom ett visst sorts brus som uppstår då temperaturen varierar mellan ett systems delar. Detta brus förväntas ge ett nytt verktyg för att förstå elektronernas beteende.

Jag doktorerade 2018 på Stockholms Universitet, och mellan 2018-2020 var jag postdok på Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland. Sedan 2021 jobbar jag ihop med Janine Splettstoesser här på Chalmers. Med början i Januari 2022 är jag Marie Curie Individual Fellow för projektet TEAPOT: Thermal Probes of Fractional Quantum Hall Transport, som finansieras av EUs forskningsprogram Horizon 2020.
​För en mer ingående beskrivning av min forskning hänvisar jag till min personliga hemsida

Sidansvarig Publicerad: on 02 feb 2022.