Sonja Radosavljevic

Gästlärare, Matematiska vetenskaper

Min forskning fokuserar på matematisk modellering och analys av social-ekologiska system, dvs. komplexa adaptiva system som representerar interaktioner mellan människa och natur. Dessa system används för att studera olika fenomen, såsom ihållande fattigdom och fattigdomsfällor, regimskifte i ekosystem, effekter av sociala normer och strategiskt beteende. Två huvudämnen i min forskning är: 1) analys av mekanismer och icke-linjär dynamik i social-ekologiska system, och 2) användning av dynamisk systemteori för att studera kausalitet inom social-ekologisk forskning.
​MVE535 Matematisk analys, del 1, VT21
​Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet

Sidansvarig Publicerad: må 01 feb 2021.