Sonja Laakso Gustafsson

Studieadministratör på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för verksamhetsstöd

Sonja Laakso är studieadministratör vid avdelningarna fordonssäkerhet samt fordonsteknik och autonoma system.

Sidansvarig Publicerad: fr 26 feb 2021.