Sofia Arvidsson

Bibliotekarie, Matematiska vetenskaper

Jag är bibliotekarie på Matematikbiblioteket. Bibliotekets huvudsyfte är att ge service till forskare, lärare och studenter på Matematiska vetenskaper. Arbetet omfattar bland annat artikelsökning och beställning, fjärrlån, informationssökning, bokinköp, katalogisering, tidskriftshantering, stöd i Chalmers Research forskningsinformation och Open Access-publicering.

Sidansvarig Publicerad: on 28 apr 2021.