Styrbjörn Käll

Projektassistent, Matematiska vetenskaper

Jag utforskar samband mellan molekylers struktur och deras potentiella negativa påverkan på ekosystem. Mer specifikt modellerar jag ekotoxisk data från exempelvs REACH, med hjälp av AI och maskininlärning för att prediktera en kemikalies olika effekter på fisk och invertebrater. Jag erhöll min masterexamen i Bioteknik med inriktning på Machine Learning och AI från Chalmers våren 2022

Sidansvarig Publicerad: fr 05 aug 2022.