Karolin Sjöö

Doktor, Teknikens ekonomi och organisation

Karolin Sjöö är doktor på avdelningen teknik-, vetenskap och samhälle, på institutionen för teknikens ekonomi och organisation.

Hennes forskning rör politiska instrument ämnade att på ett eller annat sätt påverka kunskapsproduktionen i offentliga organisationer, främst universitets- och högskolesektorn, men också i den offentliga utvärderingssfären. Karolin studerar både instrumentens utformning och dess effekter och är för närvarande involverad i flera olika studier. En utav dem syftar till att analysera de instrument EU-kommissionen använder sig av för att förmå forskare som finansieras av EU-medel att integrera genusperspektiv i sin forskning. En annan studie kretsar kring effekterna av Vetenskapsrådets införande av en liknande policy. En tredje studie rör integreringen av horisontella perspektiv (t ex. hållbarhet) i den svenska regeringens utvärderingsmyndigheters verksamhet. Studien rör utmaningar relaterade till prioriteringar mellan olika perspektiv.

Karolins forskning har publicerats i tidskrifter som Policy Studies, Science and Public Policy, Industry & Higher Education, R&D Management, Journal of Cleaner Production, International Review of Entrepreneurship, Evolutionary Economics, and Scandinavian Economic History Review

Sidansvarig Publicerad: to 10 feb 2022.