Lars Sjöström

Doktorand vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, avdelningen kvantkomponentfysik

Lars Sjöström doktorerar i spinntronik vid avdelningen Kvantkomponentfysik, institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers Tekniska Högskola, där han studerar spinn- och magnetiska transportprocesser i nyligen upptäckta tvådimensionella topologiska kvantmaterial. Hans forskning har sitt fokus på komponentfabrikation och påföljande elektrisk och magnetisk karaktärisering av de här nya materialen för applikationer inom snabb, icke-volatil och energieffektiv elektrisk spinnbaserad minnes- och logikteknologi.

Sidansvarig Publicerad: to 13 okt 2022.