Siri Willskytt

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Siri tog civilingenjörs examen från Ekosystemteknik med inriktning mot Miljösystemanalys vid Lunds Tekniska Högskola våren 2015.

Siri är doktorand på avdelningen Miljösystemanalys och hon är en del av forskingsprogrammet Mistra-REES- Resource Effeciency and Effective Solutions- based on circular economy thinking. Hennes arbete kommer att fokusera på miljö- och ekonomiskutvärdering av cirkulära lösningar inom productutveckling, policys samt affärsmodeller med hjälp av LCA och LCC-verktygen.

Publicerad: fr 23 okt 2020.