Siri Jagstedt

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Siri Jagstedt är doktorand vid avdelningen för Innovation och R&D Management där hon forskar på utveckling av lösningar där produkter och tjänster kombineras till ett integrerat erbjudande.

Siri har en civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi från Chalmers, med en mastersexamen i Quality and Operations Management.
TEK440 - Industriell produktion och organisation
IAR087 - Industriell verksamhetsutveckling
TEK075 - Arbetsorganisation
TEK145 - Quality and Operations Management
IPR011 - Managing Development Projects
Handledning av kandidatarbeten
Handledning av ex-jobb

Publicerad: må 02 jan 2017.