Simon Ingvarsson

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Simons forskning handlar om samspelet mellan skogsindustrins energisystem och energisystemet på samhällsnivå. Genom analys av befintliga processer och modellering av framtida scenarier studeras hur skogsindustrins anläggningar kan bidra med flexibilitet i ett dynamiskt elsystem med hög andel variabel elproduktion från förnybara energikällor. I forskningen studeras både möjligheter som kan implementeras på kort sikt och transformativa utvecklingsvägar som kan bidra till Sveriges mål om netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2045.

Sidansvarig Publicerad: on 22 sep 2021.