Göran Smith

Industridoktorand på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Göran Smith är industridoktorand inom innovation för hållbar utveckling. I sitt doktorandprojekt, som är knutet till K2 – nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik, studerar han framväxten av kombinerad mobilitet. Målet är att skapa bättre förståelse för hur innovationer påverkas av institutionella förutsättningar under olika faser av sina livscykler, från idé till effekt på samhället, samt hur den offentliga sektorn kan möjliggöra effektiva innovationssamarbeten med privata företag utan att tappa möjligheten att säkerställa samhällsnytta. Görans forskning ska även skapa underlag till långsiktiga strategiska beslut gällande Västra Götalandsregionens roll i utvecklingen av kombinerad mobilitet.

Nyckelord: Mobility as a Service; Open Innovation; Sustainable Transitions; Governance; Public sector
PPU065 Hållbar utveckling
PPU030 Design och produktutveckling för uthållig utveckling

Ytterliggare akademiska publikationer:

Catalyzing Knowledge Transfer in Innovation Ecosystems through Contests
22nd Americas Conference on Information Systems, San Diego 08/2016

ElectriCity Innovation Challenge 2015: Experiences
World Electric Vehicle Journal, 8(3) 08/2016

Digital Service Innovation from Open Data: Exploring the Value Proposition of an Open Data Marketplace 
49th Hawaii international Conference on System Sciences(pp. 1277-1286), Kauai 01/2016 ​​​

HASS Hållbara och attraktiva stationssamhällen
IRIMS Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer
KOMPIS Kombinerad mobilitet som tjänst i Sverige

Publicerad: on 04 apr 2018.