Fiona Schulz

Doktor vid vid avdelningen för Material- och tillverkning, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Fiona forskar inom additiv tillverkning av nickelbaserade superlegeringar och undersöker sambandet mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper.
​Design for Additive Manufacturing lecture as part of MTT120 AM
​​Deltar i följande projekt: CAM2, MANUELA, Thinprint, AMlight, MADAM

Sidansvarig Publicerad: må 15 jun 2020.