Selpi är anställd vid avdelningen för fordonssäkerhet på Chalmers. Hon har kontor på SAFER, Lindholmspiren 3, Lindholmen Science Park, Göteborg.

Förutom att bedriva forskning, leda forskningsprojekt, handleda studenter och undervisning har hon en roll som studierektor på forskarskolan maskin- och fordonssystem.

Hon har en doktorsexamen i Computing. Hennes doktorsavhandling handlar om tillämpning av en maskininlärningsteknik, kallad Inductive Logic Programming, för ett bioinformatikproblem relaterat till genreglering.

Hennes nuvarande intressen inkluderar: tillämpningar av maskininlärning och data mining för transportrelaterad domän (t.ex. för att förstå körstilar / förarens beteende från naturalistiska kördata, prediktera körtid och trafikvolymer, minska behovet av manuell läsning och få mer av textdata i transport) och studera effekterna av blandad trafik (med olika automatiseringsnivåer) på både trafiksäkerhet och trafik effektivitet.

Publicerad: on 19 feb 2020.