Sassan Etemad

Docent/Adjungerad professor

Sassan Etemad är docent och adjungerad professor inom tillämpad termo-fluid dynamik. Han fick sin civilingenjörsexamen och licentiatexamen på Chalmers och sin doktorsexamen på Lunds Tekniska Högskola. Han arbetat inom fordonsindustrin sedan 1988. Han har varit anställd på Volvo Lastvagnar, Valeo Engine Cooling, Volvo Personvagnar och Volvo Group Trucks Technology där han har nu bettaningen Principal CFD Analyst. Hans forskningsområde är inom förbränningsmotorrelaterad strömning och värmeöverföring. Han fokuserar sin forskning på precisionskylning för utveckling av miljövänliga och bränslesnåla motorer. Han arbetar huvudsakligen med initiering och handledning av forskningsprojekt inom sitt område, i samarbete med industrin.

Publicerad: må 04 sep 2017.