Sara Ljungblad

Biträdande lektor, avdelningen för interaktionsdesign, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: to 23 jan 2020.