Santiago Arellano

Forskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Santiago Arellano forskar om atmosfärens och vulkans fysik med hjälp av spektroskopisk fjärranalys. Detta inkluderar utveckling av mättekniker, fältarbete och dataanalys för att mätta utsläpp av olika molekyler i luften. Detta hjälper oss att förstå kopplingen mellan gas utsläpp och underliggande geofysiska processer. Han samarbetar med flerdisciplinär vetenskapliga grupper i forskning som hjälper människor att fatta välgrundade beslut i samband med vulkaniska eller andra miljörisker. Santiago är ansvarig för instrumentutveckling och dataanalys för det globala NOVAC-nätverk och undervisar kurser om experimentell fysik. Under 2017-2020 leder han IAVCEI-kommittén för kemi av vulkaniska gaser.
  • Experimental physics: spectroscopic methods (Masternivå)
  • Fysik basår (Basårnivå)
​För att se vilka projekt Santiago Arellando deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.
  • NOVAC (EU, 2005-2010)
  • Congo (SIDA, 2009-)
  • FIEL-VOLCAN (CONCICYT, 2011-2012)
  • FUTUREVOLC (EU, 2012-2015)
  • DECADE-DCO (Sloan Foundation, 2012-2019)
  • Scattering (FORMAS, 2017-2019)

Sidansvarig Publicerad: fr 12 okt 2018.