Sanjiv Dwivedi

Postdoktor, Matematiska vetenskaper

Jag har under fem år forskat i gränssnittet mellan artificiell intelligens och systemmedicin vid IFM, Linköpings universitet. Under min doktorandtid vid Complex Systems Lab, Indian Institute of Technology Indore, tillämpade vi extremvärdesteori och beräkningsoptimeringstekniker för att hitta den evolutionära rollen för interaktionsmönster som finns i nätverk i den verkliga världen.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jun 2022.