Samuel Bengmark

Bitr. professor, Matematiska vetenskaper

Jag har en bakgrund i algebraisk geometri men brinner nu för utbildningsfrågor, vilket jag fått utlopp för bland annat genom vara med att bygga upp två utbildningar på Chalmers: Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknik, där jag var programansvarig från start 2001 fram till 2009, samt Masterprogrammet Lärande och ledarskap, som leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen, för vilken jag var ansvarig från start 2011 till 2020. Jag är också engagerad i Matematiska vetenskapers forskargrupp Teaching and Learning of Mathematics.
Som anställd på Matematiska vetenskaper har jag förmånen att undervisa studenter både på Chalmers och på Göteborgs universitet. Jag har den senaste tiden undervisat en hel del på Chalmers kombinationsutbildning Lärande och ledarskap, på ämneslärarprogrammet på Göteborgs universitet, samt på högskoleingenjörsprogram (M, EP, DI, Mek) på Chalmers och på Chalmers basår på distans.

22/23

Modeller för förståelse, MVE380, VT23, tillsammans med Philip Gerlee
VFU4, LG41MA, på Göteborgs universitet, VT23
Matematik och samhälle, MVE370, HT22-VT23
Lärande och ledarskap i praktiken - breddning, MVE391, HT22
Matematik undervisning och bedömning, MVE375, HT22

21/22

Modeller för förståelse, MVE380, VT22, tillsammans med Philip Gerlee
VFU4, LG41MA, på Göteborgs universitet, VT22
Matematik och samhälle, MVE370, HT21-VT22
Lärande och ledarskap i praktiken - breddning, MVE391, HT21
Matematik undervisning och bedömning, MVE375, HT21

20/21

Examensarbeten vid Lärande och ledarskap, CLSX35, VT21
Modeller för förståelse, MVE380, VT21, tillsammans med Philip Gerlee
Matematik och samhälle, MVE370, HT20VT21
Lärande och ledarskap i praktiken - breddning, MVE391, HT20
Matematik, MVE640A, HT20
Matematik undervisning och bedömning, MVE375, HT

19/20

Examensarbeten vid Lärande och ledarskap, CLSX35, VT20
VFU3, LG31MA, VT20
Modeller för förståelse, MVE380, VT20, tillsammans med Philip Gerlee
Matematik och samhälle, MVE370, HT19-VT20
Lärande och ledarskap i praktiken - breddning, MVE391, HT19
Matematik undervisning och bedömning, MVE375, HT19

18/19

Examensarbeten vid Lärande och ledarskap, CLSX35, VT19
Modeller för förståelse, MVE380, VT19, tillsammans med Torbjörn Lundh
Lärande och ledarskap i praktiken - breddning, MVE391, HT18
Matematik och samhälle, MVE370, HT18-VT19
Matematik, undervisning och bedömning, MVE375, HT18

17/18

Examensarbeten vid Lärande och ledarskap, CLSX35, VT2018
Analysera lärande, MVE380, VT2018, tillsammande med Torbjörn Lundh
Lärande och ledarskap i praktiken - breddning, MVE391, HT2017
Matematik och samhälle, MVE370, HT2017-VT2018
Matematik, undervisning och bedömning, MVE375, HT17

16/17

Examensarbeten vid Lärande och ledarskap, CIUX06, VT2017
Analysera lärande, MVE380, VT2017, tillsammans med Torbjörn Lundh
Algebra och talteori, LGMA50, VT2017
Matematik och samhälle, MVE390, VT2017
Lärande och ledarskap i praktiken - breddning, MVE391, HT16
Matematisk analys, LMA400, HT16, tillsammans med Torbjörn Lundh
Matematik, undervisning och bedömning, MVE375, HT16

15/16 undervisade på University of California, Berkeley

Mathematics 1B, fall 2015, Lecture notes, Worksheets, together with Ole Hald
Mathematics 152, fall 2015, Lecture notes, together with Ole Hald
Mathematics 153, spring 2016, Lecture notes, together with Ole Hald
Mathematics 160, spring 2016, Lecture note, together with Ole Hald
... and two courses at a distance in Sweden:
Examensarbeten vid Lärande och ledarskap, CIUX06, VT16
Matematik och samhälle, MVE370, HT15/VT16

14/15 och tidigare

Examensarbete vid Lärande och ledarska, VT15

Examensarbete vid Lärande och ledarskap HT13 (Examinator för Felix Falk)
Matematik och samhälle VT14

Trivium VT14

Algebra och talteori VT14

Lärande och ledarskap i praktiken - breddning VT1

Matematik, undervisning och bedömning HT13
Examensarbete vid Lärande och ledarskap HT13 (Examinator för Nakisa Gordani)

Examensarbete vid Lärande och ledarskap VT12 (Examinator för Edvin Linge och Rikard Ljungstrand)
Trivium VT13

Algebra och talteori på distans VT13
Matematik och samhälle VT13

Lärande och ledarskap i praktiken - breddning VT13

Algebra och talteori VT13

Vetenskapliga och matematikdidaktiska frågor HT12

Utbildningens uppgift och ramar HT12

Trivium VT12

Algebra och talteori VT12

Matematik och samhälle VT12

Vetenskaplig och matematikdidaktiska frågor HT11

Trivium VT11

Algebra och talteori VT11

Matematiska statistik och diskret matematik D2 HT10

Ingenjörskompetens IT1 VT10

Algebra och talteori VT10

Ingenjörskompetens IT1 VT09

Algebra och talteori VT09

Linjär algebra MMG200GU HT08

Matematisk introduktion IT HT08

Ingenjörskompetens IT1 VT08

Algebra och talteori VT08

Matematisk analys i en variabel V och AT 06/07

Inledande matematik V och AT 06/07

Ingenjörskompetens och kommunikation 06/07

Algebra och talteori VT07

Linjär algebra IT VT07

Ändliga automater och formella språk

Algebra och talteori, 2006

Ingenjörskompetens och kommunikation IT1, 2005/2006

Matematisk analys i en variabel E1, HT2005

Kunskapen tar form, våren 2005

Algebra och talteori, 2005

Ingenjörskompetens och kommunikation IT1, 2004/2005

Ändliga automater och formella språk, 2004

Kunskapen tar form,  hösten 2004

Programmeringsteknik M1, 2004

Matematikintroduktion IT, 2004

Ingenjörskompetens IT, 2003/2004

Kunskapen tar form, våren 2004

Ändliga automater och formella språk, 2003

Kunskapen tar form, hösten 2003

Matte B för Datateknologer 2002

Galoisteori
med didaktikdoktoranderna 2002

Matte B för Datateknologer 2001

Talteori med didaktiska inslag 2001
Mal 200/220 för blivande lärare 2000
Matte B för Datateknologer 2000

Matte A för Datateknologer 2000

Introduktionskurs för Datateknologer 2000

Lärarutbildning 2 år

Intromatte
3 år
Fourieranalys
för Elektroteknik 1993-1995 Industriell ekonomi 1991-1995
Maskin 1998-1999


Jag är också verksam om bedömare för STINT och var under 2019 sakkunnig bedömare för UKÄ vid bedömning av ämnaslärarutbildningar i matematik.
Under åren 2011-2016 var jag ordförande för SKM - Svenska kommittén för matematikutbildning, som är en underorganisation till Svenska nationalkommittén för matematik där jag också var ledamot. SKM är också en nationell underorganisation till ICMI, the International Commission for Mathematical Instruction där jag i rollen som SKMs ordförande var Sveriges representant. Genom SKM var jag ansvarig för Kleindagarna som arrangeras tillsammans med Institut Mittag-Leffler, Nationalkommittén för matematik och finansieras av Brummer & Partners. 2017-2021 var jag kollegieordförande på Matematiska vetenskaper.

Tidigare har jag också bedrivit forskningsprojekt tillsammans med Matematik vid KTH och NMD vid Umeå universitet och  handlett doktorander i samarbete med didaktisk expertis på Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, Stockholms universitet och Universitetet i Agder.
Sedan 2008 är jag involverad i ett samarbetsprojekt, CESA, mellan Star for Life och studenter på IT-programmet på Chalmers. Projektet innebär att landsbygdsskolor i Sydafrika får tillgång till datorer och grundläggande utbildning om hur de kan användas.

Några föredrag
Before Calculus - results on areas, ETH 2017

Sidansvarig Publicerad: sö 06 nov 2022.