Karin Sjövold

Doktorand, Kemi och kemiteknik, Organisk kemi

Karin Sahlin är doktorand i Wallenberg Wood Science Center (WWSC) som är ett gemensamt ett forskningscentrum vid Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan. Visionen för WWSC är att ta fram nya material från den svenska skogen. På Chalmers jobbar Karin i Gunnar Westmans forskargrupp och forskar på nanokristallin cellulosa.

​Fysikalisk kemi (KFK053)

Analytisk kemi (KAM010)

Sidansvarig Publicerad: on 17 feb 2016.