Sabine Reinfeldt

Docent, Elektroteknik

Sabine Reinfeldt är docent i gruppen för Medicinska Signaler och System. Hon är involverad i olika forskningsprojekt i utvecklandet av en ny implanterbar benledningshörapparat, med inriktning mot benledningsfysiologi. Sabine Reinfeldt undervisar i Biomedical Instrumentation för studenter inom masterprogrammet i Biomedical Engineering. Hennes forskningsintressen inkluderar benledninghörsel, produkter inom benledning, hörselimplantat, ocklusionseffekt, benlednings-transmission och känslighet, kommunikation mellan människor, och den egna rösten.
Biomedical Instrumentation
​ 

Sidansvarig Publicerad: on 28 jun 2017.