Antonina Rybalko

Gästforskare, Matematiska vetenskaper

Mitt forskningsområde är den asymptotiska analysen av PDE och dess tillämpningar, i synnerhet homogeniseringsteorin.

Min nuvarande forskning är relaterad till modellering av signalutbredning i nervvävnader som innehåller ett stort antal buntade axoner. Motsvarande processer kan beskrivas med gränsvärdesproblem i domäner med komplicerad slumpmässig mikrostruktur. Genom att använda homogeniseringstekniker kommer jag att få en genomsnittlig modell som beskriver systemets övergripande beteende, vilket är fördelaktigt både för numeriska simuleringar och analytiska kvantitativa studier.

Sidansvarig Publicerad: ti 09 aug 2022.