Ruth Woie-Svensson

Risk Controller

Ruth Woie-Svensson arbetar som Risk Controller med främsta uppgift att planera, utveckla och följa upp Chalmers process för intern styrning och kontroll. Rollen innefattar samordning av riskhanteringsarbete samt analys av Chalmers styr- och kontrollsystem, uppföljning av effekterna av vidtagna kontrollåtgärder och utveckling av arbetsmetodik.

Publicerad: on 26 apr 2017.