Julie Rowlett

Biträdande professor, Matematiska vetenskaper

Min forskning i geometrisk analys undersöker relationer mellan geometriska särdrag och partiella differentialekvationer. Av särskilt intresse för mig är värme-, våg- och Laplace-ekvationer; dynamiken i det geodesiska flödet; och spektrala invarianter. Jag är också intresserad av tvärvetenskapliga samarbeten där geometrisk analys kan tillämpas.

Fourieranalys/Fourier Metoder MVE290/MVE030 i lp3

Sidansvarig Publicerad: to 03 mar 2022.