Mattias Roupé

Universitetslektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mattias Roupé är universitetslektor på avdelningen för construction management på Chalmers. Mattias har sin huvudsakliga fokus på ITC och digital representation så som Building Information Model (BIM) och 3D-GIS i stadsplanering och byggnadsutformning. Hans doktorsavhandling handlade om utveckling och implementering av Virtual Reality (VR) för beslutsfattandet inom stadsplanering och byggnadsutformning. Hans forskning innefattar både mänskliga och teknisk aspekter. De mänskliga forskningsaspekterna är relaterad till: perception, människans informationshantering, kommunikation och beslutsfattande relaterat till VR mediet. De tekniska forskningsaspekterna är relaterad till: datorgrafik, visualisering, VR, Building Information Modelling, 3D-GIS, 3D city modellering.
​LBT 150 Samhällsplanering
LBT 222 Projektarbete simulering och modellering i samhällsplanering
VSM 171 CAD och programmeringsteknik
LBT 241 Projektarbete produktion
LBT 641 Husbyggnadsteknik, BIM-delen

​Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad
Produktion
Information- och kommunikationsteknik

Sidansvarig Publicerad: må 15 maj 2017.