Ronny Wingdén

Tekniker, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Elektroniklaboratorium

Ronny arbetar med systemunderhåll och med olika typer av utvecklingsprojekt runt mätutrustning, som t.ex. teleskop, gravimeter och mareograf, samt med vakuum- och kryoteknik. Han arbetar också med konstruktion, tillverkning och byggnation inom dessa områden, ofta med hjälp av CAD/CAM-teknik.

Publicerad: to 09 maj 2019.