Magnus Röding

Adjungerad docent, Matematiska vetenskaper

Min forskning kretsar huvudsakligen kring tillämpningar i materialvetenskap och mikroskopi. Det inbegriper bildanalys av mikroskopidata, dels för dynamiska mätningar av till exempel diffusionskoefficienter, dels för karaktärisering av materialstrukturer och dess geometri utifrån olika avbildningstekniker. Vidare involverar det statistisk modellering av realistiska materialstrukturer och simulering av deras egenskaper. Forskningen bygger på ett brett spektrum av metoder inom statistik, maskininlärning, stokastisk modellering, datorsimulering, modellering inom kemi och fysik, och bildanalys.

Sidansvarig Publicerad: to 20 aug 2020.