Robin Harder

Internationell postdok, Teknikens ekonomi och organisation

Robin har en bakgrund inom vatten och avlopp samt ett skarpt intresse för jordbrukssystem som syftar till att regenerera jord och mark. Hans forskningsintresse är att undersöka på vilket sätt framtida sanitära system kan bäst stödja sådana jordbrukssystem.

Robins forskning är finansierad genom ett mobilitetsstöd för unga forskare från forskningsrådet Formas. I uppdraget ingår utsändningar till University of British Columbia (UBC) och det schweiziska vattenforskningsinstitutet Eawag.

​​​

Publicerad: ti 25 feb 2020.