Robert Severin

Tekniklektor, Programansvarig för Sjöfart och logistik

Robert Severin är programansvarig för programmet Sjöfart och logistik som är en del av OU-MATS-området. Han ansvarar för att driva programmets långsiktiga utveckling och pedagogiska profil, samt ansvarar för att programmet följer examensfordringar och att kurserna håller rätt kvalitet. Han är även ansvarig för SSO–utbildningen. Robert Severin har en juridisk kandidatexamen och föreläser huvudsakligen inom ämnesområdena civilrätt och sjörätt.

Publicerad: må 21 dec 2015.