Rikard Edland

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Rikard Edland arbetar med förbränningskemi i flammor. Hans forskning fokuserar på hur föroreningar som kväveoxider (NOx) uppstår under förbränningsförlopp och hur bildningen påverkas av olika parametrar. Arbetet har en industriell inriktning mot järnmalmsindustrin och inkluderar experimentellt arbete både på Chalmers och i industriella anläggningar, samt detaljerade simuleringar av kvävekemin. Rikard undervisar även i kursen Termodynamik med Energiteknik på maskinprogrammet.
​​Rikard är räkneövningsledare i kursen Termodynamik med Energiteknik (MTF042).
För att se vilka projekt Rikard deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: on 10 jan 2018.