Rikard Eklund

Industridoktorand på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Rikard Eklund arbetar med design av gränssnitt för automation inom flygdomänen och där fokus vilar på pilotens arbetsmiljö. Perception, kognition, beslutsfattande och samspelet mellan piloter i flerpilotsystem är några nyckelord. Mångårig erfarenhet som pilot och flyginstruktör, kombinerat med en examen i beteendevetenskap gör det möjligt för Rikard att förhålla sig till komplexa människa-maskinsystem. Rikard är också verksam som sakkunnig inom det europeiska forskningsprojektet SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) under ledning av Eurocontrol.

Publicerad: on 07 jun 2017.