Rickard Frost

Forskningsrådgivare

Rickard Frost arbetar som forskningsrådgivare vid Chalmers Grants Office med särskilt fokus på nationella finansiärer. Grants Office är en stödfunktion som samlar kompetenser från olika enheter som tillsammans arbetar för att fler bidragsansökningar ska leda till framgångsrika externt finansierade forskningsprojekt. Funktionen koordineras av enheten för Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd vid avdelningen för Lednings- och högskolegemensamt stöd.

Rickard har en doktorsexamen i Biovetenskap (Chalmers) och flerårig erfarenhet av att arbeta som forskare inom Biofysik (Chalmers och Leeds University). Rickard har en grundutbildning i Molekylär bioteknik (Civ.ing., Uppsala Universitet) och erfarenhet av att arbeta med forskning och utveckling i industrin.

Sidansvarig Publicerad: on 26 jan 2022.