Rickard Bensow

Professor

Rickard Bensows forskning syftar till en ökad förståelse för vad som utgör en bra design och att utveckla beräkningsmetoder för att kunna hantera dessa designavväganden. Detta rör t.ex. skrovmotstånd, propellerkavitation, buller och interaktionseffekter mellan skrov och propulsor. Förbättrad design innebär minskad bränsleförbrukning, minskade problem med buller och vibrationer, minskade produktionskostnader och ökad livslängd. Rickard Bensow leder Rolls-Royce University Technology Centre i beräkningshydrodynamik.
Utvalda projekt

Publicerad: ti 19 jan 2016.