Rickard Arvidsson

Docent, Teknikens ekonomi och organisation

Rickard Arvidsson ägnar sig huvudsakligen åt miljö- och hållbarhetsbedömningar av olika slag, främst livscykelanalys (LCA), social/samhällelig livscykelanalys (SLCA), miljöriskanalys (ERA), och material-/substansflödesanalys (MFA/SFA). De huvudsakliga studieobjekten är olika avancerade material, såsom nanomaterial och nya batterimaterial.

Sidansvarig Publicerad: to 24 feb 2022.