Rickard Arvidsson

Docent, Teknikens ekonomi och organisation

Rickard Arvidsson ägnar sig huvudsakligen åt miljö- och hållbarhetsbedömningar av olika slag, främst livscykelanalys (LCA), social/samhällelig livscykelanalys (SLCA), miljöriskanalys (ERA), och material-/substansflödesanalys (MFA/SFA). De huvudsakliga studieobjekten är olika avancerade material, såsom nanomaterial och nya batterimaterial.

Mistra Environmental Nanosafety

Forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik (Mistra Environmental Nanosafety) ska utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som gör det möjligt att skapa trygghet kring användningen av nanoteknik i ett hållbart samhälle.

Sidansvarig Publicerad: to 02 sep 2021.