Richard Scharff

Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Richard undersöker klimatförändringarnas påverkan på vattenkraften i Norden. Fokus ligger på vattenkraftens framtida produktions- och reglerförmåga. För att lyckas med arbetet försöker han knyta ihop produktionsplaneringsverktyg och energisystemsmodeller med älvspecifik data och tillrinningsprognoser baserad på nya klimatscenarier.
Richard jobbar även på Vattenfall Research & Development.

Sidansvarig Publicerad: ti 04 maj 2021.