Richard Lärkäng

Biträdande universitetslektor, Matematiska vetenskaper

Arbetar inom komplex analys i flera variabler, speciellt med singulära varieteter och residyströmmar.​

Publicerad: må 11 jun 2012. Ändrad: må 02 sep 2019