Reto Weber

Tekniklektor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Reto Weber har arbetat på fartyg inom alla grader från jungman till befälhavare på bulkfartyg och Ro-Ro-fartyg.
Innan han började som instruktör och föreläsare på Chalmers var han lots på den svenska västkusten. Han har studerat i Schweiz, England och Sverige och har en sjökaptensexamen och en mastersexamen från World Maritime University. Reto Weber arbetar huvudsakligen med kurser och forskning i vår Full Mission Bridge Simulator och är examinator i kurserna Manövrering och navigering i begränsade farvatten samt Bryggtjänst.
​​SJM080 Manövrering och navigering i begränsade farvatten​​
SJM102/107/111 Bryggtjänst
https://www.researchgate.net/profile/Reto-Weber-2/research​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 24 maj 2022.