Julia Ravanis

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Julia Ravanis är doktorand i teknikhistoria på avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle. Hon har en fil. mag. i idé- och lärdomshistoria samt en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Hennes avhandling utforskar Sveriges datorhistoria under åren 1955-1975. Under den tidsperioden expanderade datoranvändningen i Sverige snabbt och datavetenskap etablerades vid universiteten. Samtidigt gjordes stora statliga investeringar i avancerad datateknik för militärforskning. Genom att spåra datavetenskapens militära rötter via fallstudier av två universitets- och forskningsdatacentraler utmanar Julia den gängse bilden av svensk datavetenskap som ett i grunden civilt forskningsfält. I centrum för analysen står kulturerna som växte fram vid svenska universitetsdatacentraler under efterkrigstiden och ideologierna som präglade dem. Julia intresserar sig även för teoretisk fysik, genushistoria och de idéhistoriska skiljelinjerna mellan humaniora och naturvetenskap.

Julia är engagerad i Chalmers vetenskapsfestival, AHA-festivalen, och arbetar för tillfället med en populärvetenskaplig bok om fundamental fysik. Hon är även verksam som redaktör för tidskriften Glänta.

Kurser:
TEK130 Vetenskapshistoria, Kursansvarig lärare

Sidansvarig Publicerad: to 22 okt 2020.