Rasmus Ringström

Doktorand, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Bo Albinssons forskargrupp

Rasmus Ringström är sedan 2019 doktorand i Bo Albinssons forskargrupp. Hans forskning är inriktad på analys av molekylära system som kan omvandla två fotoner av låg energi till en foton av högre energi eller vice versa. Han använder främst olika spektroskopiska tekniker, som exempelvis femtosekunds tidsupplöst absorption, för att analysera interaktioner i de ljusmanipulerande systemen.
Det långsiktiga målet med forskningen är att kunna förbättra effektiviteten på kommersiella solceller.

Sidansvarig Publicerad: må 08 nov 2021.