Randi Franzke

Industridoktorad

Randi Franzke är Industridoktorand i gruppen för Termodynamik på Volvo Car Corporation. Syftet med hennes projekt är att utveckla en ny beräkningsmetod som kommer att hjälpa utvecklingen av hybrid och elbilar. För att nå målet kommer hon att validera nuvarande metoder och utveckla en metod som inkluderar beteende av elektroniska komponenter. Akademisk handledare är Simone Sebben och projektet är del-bekostad av Energimyndigheten.

Publicerad: on 21 dec 2016.