Raheb Mirzanamadi

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik,
Byggnadsteknologi, Grundläggande byggnadsfysik

Raheb Mirzanamadi är doktorand vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, forskargruppen Grundläggande byggnadsfysik. Målet för hans forskning är att hitta ett koncept för isfria vägar och broar genom att använda förnybar energi.

2013: Teacher assistant of “Highway Design Project”, Sharif University of Technology,

2010: Teacher assistant of “Highway Design Project”, Amirkabir (Tehran Polytechnic) University of Technology


Gh. A. Shafabakhsh, M. Mohammadi, R. Mirzanamadi, “Analysis of Pedestrians' Walking Speed in Iran's Sidewalks (Considering the Elderly)”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2013 3(3): 172-182. (Published)


Gh. A. Shafabakhsh, R. Mirzanamadi, M. Mohammadi, “Micro Simulation of the Elderly Effect on Iran's Pedestrian's Walking Flow”, Journal of PROMET-ZAGREB, 25(4): 331-342, (2013) (Published)


Gh. A. Shafabakhsh, R. Mirzanamadi, M. Mohammadi, “Pedestrians’ Mental Satisfaction in Relation to Physical Characteristics on Sidewalks Using AHP Method (Case Study of Tehran)”, Transportation Letters: The International Journal of Transportation Research, 2014 (Third Revised Version Submitted).

Publicerad: to 04 sep 2014. Ändrad: må 23 apr 2018